vanta lite
 


citat

Ulf Benkel, GT om »Vänta lite...«

   
 
I sitt nya album, »Vänta lite...«, berättar norske Jason engagerat och lätt melankoliskt om huvudpersonen Jons liv från den bekymmerslösa barndomen till den oundvikliga döden. Albumet är kort sagt ett stycke stor seriekonst som inte kommer att göra någon besviken.

Jason har arbetat fram en ny stil som kan beskådas nedan och i Galleri Optimal.

VÄNTA LITE... av Jason

68 sid sv/v, inbunden
ISBN 91-88334-34-1
pris 110.00

Beställer gör du via postgiro 120 15 86-3, betalningsmottagare Optimal Press.
Mer information hittar du här.

 
 
 
 
 

möte